حداد عادل: نامزد انگليسی نداشتيم/حاضرم با عارف مذاكره كنم/احمدی‌نژاد غیرقابل پیش‌بینی بود/حقوقم 8 میلیون استمي‌گويد عاقبت كنار نرفتن‌هاي سال ٩٢ را مي‌دانسته است. همان‌طور كه در اسفند ٩٤ احتمال مي‌داده است كه لفظ «اميد» در ذهن مردم خوش‌آهنگ‌تر از لفظ «دلواپسي» باشد. با اين همه مي‌گويد پيش‌بيني هيچ انتخاباتي به اندازه ٩٦ برايش سخت نبوده […]

Read more