ریزش اندک بورس/ روز سبز خودرویی‌هادر نتیجه معاملات امروز در بازار بورس تهران ، شاخص کل با ریزش حدود 374 واحدی همراه شد و به 80 هزار و 561 واحد رسید. ریزش اندک بورس/ روز سبز خودرویی‌ها در نتیجه معاملات امروز در بازار بورس تهران ، شاخص کل با ریزش حدود 374 واحدی همراه شد […]

Read more