كاهش اندازه دور كمر، ضروری برای دیابتی هایك مطالعه در مورد بیماران دیابتی نشان می دهد كه چاقی شكمی در قیاس با وزن بالا و یا شاخص جرم بدن، شاخص قوی تری دال بر احتمال ابتلا به بیماری قلبی جدی است. كاهش اندازه دور كمر، ضروری برای دیابتی ها یك مطالعه در مورد بیماران دیابتی […]

Read more