واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر +عکسمسؤول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر با 13 کشته و زخمی خبر داد. واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر +عکس مسؤول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر با […]

Read more