عکس: شاسی بلند گشت نیروی انتظامیعکسی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد ماشین گشت پلیس نیروی انتظامی به سانتافه مجهز شده است عکس: شاسی بلند گشت نیروی انتظامی عکسی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد ماشین گشت پلیس نیروی انتظامی به سانتافه مجهز شده استعکس: شاسی بلند گشت نیروی […]

Read more

مامور انتظامی با نثار جانش قاتل معلم ایرانشهری را به هلاکت رساندیک مامور نیروی انتظامی طی درگیری که برای دستگیری قاتل معلم ایرانشهری آغاز شده بود، پس از به هلاکت رساندن فرد شرور به شهادت رسید. مامور انتظامی با نثار جانش قاتل معلم ایرانشهری را به هلاکت رساند یک مامور نیروی انتظامی طی درگیری که […]

Read more