انتظاری: پرسپولیس با ماهینی مشکلی نداردسهراب انتظاری مهاجم اسبق پرسپولیس در خصوص بازگشت طارمی و شرایط فعلی سرخ‌ها، دیروز با ما صحبت کرد. انتظاری: پرسپولیس با ماهینی مشکلی ندارد سهراب انتظاری مهاجم اسبق پرسپولیس در خصوص بازگشت طارمی و شرایط فعلی سرخ‌ها، دیروز با ما صحبت کرد.انتظاری: پرسپولیس با ماهینی مشکلی ندارد دانلود فیلم جدید

Read more