برانکو: حیف که وحید امیری در این اردو نیست / باقری برای من مثل مارکو و ایگور استسرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: «اگر 7 بازیکن پرسپولیس به تیم ملی دعوت شده‌اند حاصل تلاش خودشان بود و سرمربی تیم ملی را وادار کردند به تیم ملی دعوتشان کند.» برانکو: حیف که وحید امیری در این اردو […]

Read more

صالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟تصمیم‌گیری در این دولت بر اساس یک نظام کارشناسی مبتنی بر خرد جمعی است صالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟ تصمیم‌گیری در این دولت بر اساس یک نظام کارشناسی مبتنی بر خرد جمعی استصالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا […]

Read more

آخوندی و امیری از کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند/ انصاری عضو جدید کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکوزیر راه و شهرسازی و معاون امور مجلس رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت حذف و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک اضافه شد. آخوندی و امیری از کمیسیون […]

Read more