امیرآبادی؛ مردم در خیابان به خاطر استقلال به ما تیکه می‌اندازندپیشکسوت استقلال با انتقاد از عملکرد بازیکنان این تیم گفت که منصوریان تلاش خود را کرده اما او تا کی باید سیبل بازیکنانش باشد. امیرآبادی؛ مردم در خیابان به خاطر استقلال به ما تیکه می‌اندازند پیشکسوت استقلال با انتقاد از عملکرد بازیکنان این تیم گفت […]

Read more