پورحیدری؛ وقتی کار بازیکنان استقلال و منصوریان را می بینم، به تیم امیدوار می شومعضو هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: «نتیجه بازی‌های تدارکاتی مهم نیست، مهم این است تیم بتواند به شرایط عادی بازگردد.» پورحیدری؛ وقتی کار بازیکنان استقلال و منصوریان را می بینم، به تیم امیدوار می شوم عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: […]

Read more