بسیاری از سیستم ها و خدمات الکترونیکی به دلیل انتخاب رمز عبور ضعیف آسیب پذیر هستند و حتی بعضی از ویروس ها و کرم ها می توانند رمز عبور این سیستم ها را حدس زده و به آنها آسیب برسانند.به گزارش شفا آنلاین، به طور معمول اکثر کاربران وسایل الکترونیک از جمله رایانه، اینترنت، تلفن […]

Read more