امضای توافق هسته‌ای بحث برانگیز میان ژاپن و هند در هفته جاریبنا بر گزارش‌ها در روز یک‌شنبه، ژاپن و هند هفته جاری در جریان سفر نخست‌وزیر هند به توکیو قرار است یک توافق همکاری هسته‌ای را در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی امضا کنند. امضای توافق هسته‌ای بحث برانگیز میان ژاپن و هند در […]

Read more