دردسر جدید و بزرگ استقلال/ آبی ها در خطر کسر امتیاز +سندباشگاه استقلال فقط تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارد تا مطالب هندریک هلمکه را پرداخت کند. دردسر جدید و بزرگ استقلال/ آبی ها در خطر کسر امتیاز +سند باشگاه استقلال فقط تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارد تا مطالب هندریک هلمکه را […]

Read more