بازی ما با پرسپولیس ۶ امتیازی استمدافع تیم فوتبال تراکتورسازی اعتقاد دارد که تقابل این تیم با پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر یک بازی شش امتیازی است. بازی ما با پرسپولیس ۶ امتیازی است مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی اعتقاد دارد که تقابل این تیم با پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر یک بازی شش […]

Read more

شادی گل سه امتیازی اسی مسی +عکساسماعیل شریفات روز گذشته موفق شد پاس کوئه ماها را با یک بغل پای زیبا به گل برتری فولاد تبدیل کرد. شادی گل سه امتیازی اسی مسی +عکس اسماعیل شریفات روز گذشته موفق شد پاس کوئه ماها را با یک بغل پای زیبا به گل برتری فولاد تبدیل کرد.شادی […]

Read more