تغییر زمان برگزاری امتحانات خردادماهسخنگوی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: باتوجه به تقارن زمانی امتحانات نیم سال دوم دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 95-94 با ماه مبارك رمضان، زمان برگزاری امتحانات این دانش آموزان تغییر كرده است. تغییر زمان برگزاری امتحانات خردادماه سخنگوی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران […]

Read more