واکنش ایران به افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌های آمریکاسخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به بهانه کمک به برنامه موشکی ایران گفت: برنامه موشکی ایران ارتباطی با توافق برجام نداشته و ناقض قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت نیست. واکنش ایران به افزودن اسامی جدید به […]

Read more