ازدواج زن و مرد جوان برای ترک اعتیاد !آشنایی زن ایرانی و مرد عراقی در انجمن معتادان ترک کرده، پایانی خوش برای آنها داشت. این زن و مرد با هم ازدواج کردند تا در کنار هم برای همیشه اعتیاد را ترک کنند. ازدواج زن و مرد جوان برای ترک اعتیاد ! آشنایی زن ایرانی و […]

Read more

پزشک آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد الکل نداریم/ مصرف الکل در ایران از کشورهای منطقه امرو کمتر استیک کارشناس درمان معتادان و پزشک ترک اعتیاد گفت: پزشک و درمانگر آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد به الکل نداریم. پزشک آموزش‌دیده برای درمان اعتیاد الکل نداریم/ مصرف الکل در ایران از کشورهای منطقه امرو کمتر است یک کارشناس درمان […]

Read more

اعتیاد با تمام قفل و بندهای فولادین خود راه های رهایی زیادی دارد اما برای برخی افراد این امر همچون یک سراب است که تا به آن نزدیک می شوند از بین می رود. خبرگذاری اصفحان روزنامه قانون

Read more