موسسه اعتباری ثامن با نام قبلی تعاونی اعتباری ثامن‌الائمه در دی‌ماه ۱۳۷۶ تاسیس و راه‌اندازی شد. به گزارش اخبار بانک، محمدحسین نظری توکلی مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن با اعلام مطلب فوق به تشریح تاریخچه ثامن پرداخت و گفت: تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۷۶ با کسب مجوز از وزارت تعاون به عنوان یک تعاونی […]

Read more