دلیل تعویق دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلبیک فعال سیاسی اصلاح‌طلب عدم دسترسی به محتوای پرونده را دلیل تعویق دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد. دلیل تعویق دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب عدم دسترسی به محتوای پرونده را دلیل تعویق دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد.دلیل تعویق دادگاه هفت فعال […]

Read more

پیشنهاد یک اصلاح‌طلب برای حمایت از روحانی در انتخابات ریاست‌جمهورییک نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌گوید: در حال حاضر هیچ گزینه‌ای مناسب‌تر از آقای روحانی برای انتخابات سال ۹۶ وجود ندارد. به‌جای اینكه سراغ گزینه دوم و بعدی برویم، باید به سراغ كمپین انتخاباتی آقای روحانی برویم و از همین امروز، این كمپین را تقویت كنیم. […]

Read more

سرلیست فهرست انتخاباتی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت گفت:‌ اصلاح‌طلبانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند، در اجرای برنامه ششم توسعه، مسیر برنامه سوم را ادامه خواهند داد. محمدرضا عارف در بازدید از ستادهای ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در منطقه شانزده در گفت‌وگو با ایلنا در مورد مهم‌ترین اولویت اصلاح‌طلبان در صورت […]

Read more