پورمحمدی:برخی با اسناد جعلی، کالا وارد کشور می‌کنند/انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف به نفع دولت شدوزیر دادگستری در آستانه هفته دولت میهمان امشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بود که در این برنامه به تشریح عملکرد و برنامه های وزارتخانه متبوع خود پرداخت. پورمحمدی:برخی با اسناد جعلی، کالا وارد کشور می‌کنند/انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف به […]

Read more

نام آمیتا باچان و جکی چان در اسناد پاناماآمیتا باچان ستاره سینمای هندوستان و جکی جان هنرپیشنه سرشناس فیلم‌های رزمی نیز در میان چهره‌های مشهور اسناد پاناما حضور دارند. نام آمیتا باچان و جکی چان در اسناد پاناما آمیتا باچان ستاره سینمای هندوستان و جکی جان هنرپیشنه سرشناس فیلم‌های رزمی نیز در میان چهره‌های مشهور […]

Read more