مذاکره تکذیب شد/ عدم تمایل آقای ستاره برای استقلالی‌شدن در نیم‌فصلمهاجم سابق استقلال درحالی به تهران آمده که مباحث زیادی پیرامون بازگشت او به استقلال وجود دارد. مذاکره تکذیب شد/ عدم تمایل آقای ستاره برای استقلالی‌شدن در نیم‌فصل مهاجم سابق استقلال درحالی به تهران آمده که مباحث زیادی پیرامون بازگشت او به استقلال وجود دارد.مذاکره […]

Read more