استعفای سرپرست پرسپولیس تکذیب شدعضو هیات مدیره پرسپولیس شایعه استعفای مدیریت این باشگاه را بی‌اساس خواند و آن را تکذیب کرد. استعفای سرپرست پرسپولیس تکذیب شد عضو هیات مدیره پرسپولیس شایعه استعفای مدیریت این باشگاه را بی‌اساس خواند و آن را تکذیب کرد.استعفای سرپرست پرسپولیس تکذیب شد واتساپ جی بی

Read more