واکنش طاهری به شایعه استعفایش از پرسپولیسسرپرست باشگاه پرسپولیس اعلام کرد شایعات مطرح شده در مورد استعفای وی صحت ندارد. واکنش طاهری به شایعه استعفایش از پرسپولیس سرپرست باشگاه پرسپولیس اعلام کرد شایعات مطرح شده در مورد استعفای وی صحت ندارد.واکنش طاهری به شایعه استعفایش از پرسپولیس واتساپ جی بی

Read more