استعدادیابی در ورزشمان وضعیتی ضعیف‌تر از زمینه‌های دیگر دارد.به گزارش شفا آنلاین،استعدادیابی در ورزشمان وضعیتی ضعیف‌تر از زمینه‌های دیگر دارد. از خانواده گرفته تا باشگاه‌های ورزشی و مدارس و دانشگاه‌ها و فدراسیون‌ها و دولت‌ها، هیچ‌کدام به استعدادیابی و تقویت پایه‌های یک حوزه ورزشی و برنامه‌ریزی بلندمدت اعتقاد چندانی نداریم. این در حالی است که در […]

Read more