اثرات استرس و نگرانی بر پوستتان را میدانید ؟!استرس و نگرانی تنها به قلب شما آسیب نمی‌رساند، بلکه پوست صورت‌تان را نیز خراب می‌کند، آن‌هم به سرعت. بر کسی پوشیده نیست که استرس دشمن اصلی ظاهر است. اثرات استرس و نگرانی بر پوستتان را میدانید ؟! استرس و نگرانی تنها به قلب شما آسیب نمی‌رساند، […]

Read more