استاندار تهران

همشهری‌آنلاین: استاندار تهران در حاشیه افتتاح گذر مهارت و نمایشگاه دستاوردها درمورد زیست‌شبانه گفت: زیست‌شبانه اگر شبیه به این نمایشگاه باشد با آن مخالفتی نداریم و در برگزاری آن کمک خواهیم کرد، زیرا متولی‌ دارد؛ درواقع اگر دستگاهی اعلام کند نیازمند برپایی چنین اقدامی است کمک خواهیم کرد، اما اگر منظور از زیست شبانه قدم‌زدن […]

Read more