موگرینی و هیات اروپایی به تهران می‌آید/هیات ایرانی به عربستان و ظریف به استانبول می‌رودسخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه هیات بزرگی از هفت کمیسیونر اتحادیه اروپا شنبه آینده (28 فروردین) به تهران سفر می کند. موگرینی و هیات اروپایی به تهران می‌آید/هیات ایرانی به عربستان و […]

Read more