عکس: همراهی فرزند استاد شجریان با پدررایان شجریان برای همراهی با پدر خود، ک.های سرش را کوتاه کرده است. عکس: همراهی فرزند استاد شجریان با پدر رایان شجریان برای همراهی با پدر خود، ک.های سرش را کوتاه کرده است.عکس: همراهی فرزند استاد شجریان با پدر روزنامه قانون دانلود فیلم خارجی

Read more

رییس دانشگاه اصفهان از اعزام اساتید ادبیات فارسی به دانشگاه‌های «چین» خبر داد. به گزارش ایلنا، هوشنگ طالبی (رییس دانشگاه اصفهان) با اشاره به فعالیت این دانشگاه در حوزه دیپلماسی علمی و ارتباط با دانشگاه مطرح دنیا اظهار داشت: از سال‌های گذاشته ارتباط با سایر دانشگاه‌های مطرح به خصوص دانشگاه‌های کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی […]

Read more