آیت­ الله هاشمی: سرمایه ما، دانشجویان و استادان هستنددانشگاه آزاد اسلامی می تواند به تنهایی و بدون استفاده از بودجه بیت المال دستکم 50 درصد بار تحصیلات عالیه و آموزش کشور را به دوش بکشد. آیت­ الله هاشمی: سرمایه ما، دانشجویان و استادان هستند دانشگاه آزاد اسلامی می تواند به تنهایی و بدون استفاده از […]

Read more