افشاگری امیر حسین صادقی در مورد جدایی ازاستقلالمدافع پیکان ادعا می‌کند که بعد از شکست برابر تراکتورسازی بازیکنان تیمش هم قسم شده بودند که این نتیجه را جبران کنند. افشاگری امیر حسین صادقی در مورد جدایی ازاستقلال مدافع پیکان ادعا می‌کند که بعد از شکست برابر تراکتورسازی بازیکنان تیمش هم قسم شده بودند که این […]

Read more