اگر به ارگاسم نمی‌رسید، دروغ نگوییدتعداد زیادی از خانم‌ها در رابطه­ ی جنسی­شان به ارگاسم نمی‌رسند اما هیچ‌وقت این را به شوهرشان نمی‌گویند. اگر به ارگاسم نمی‌رسید، دروغ نگویید تعداد زیادی از خانم‌ها در رابطه­ ی جنسی­شان به ارگاسم نمی‌رسند اما هیچ‌وقت این را به شوهرشان نمی‌گویند.اگر به ارگاسم نمی‌رسید، دروغ نگویید

Read more

ارگاسم در زنان با انقباض مجرای واژینال ، حرکات غیر ارادی و ارادی عضلانی، زیاد شدن فشار خون و افزایش تعداد ضربان قلب نیز در این مرحله روی می دهد. اخبار دنیای دیجیتال اتوموبیل

Read more