جعفرزاده: تخریب رییس‌جمهور به عنوان یکی از ارکان نظام به نفع هیچ کسی نیستیک عضو هیات رئیس فراکسیون مستقلین مجلس توهین به شخصیت‌های نظام از تریبون‌های رسمی را مغایر مصالح ملی عنوان کرد و گفت که نباید از این جایگاه برای تخریب پایه‌های نظام استفاده شود. جعفرزاده: تخریب رییس‌جمهور به عنوان یکی از ارکان نظام […]

Read more