حقوق فروردین و اردیبهشت معاف از مالیات / سقف حقوق معاف از مالیات در سال ۹۵ چقدر است؟– قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: معافیت مالیات بر درآمد حقوق دو ماهه اول سال 95 مطابق معافیت سال 94 است. حقوق فروردین و اردیبهشت معاف از مالیات / سقف حقوق معاف از مالیات در سال […]

Read more