افزایش ۸ سانتی‌متری ارتفاع آب دریاچه ارومیهمدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از افزایش ۸ سانتی متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته خبر داد. افزایش ۸ سانتی‌متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از افزایش ۸ سانتی متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه در فروردین […]

Read more