این‌ها تصویری از یک انیمیشن خیالیِ ضدایرانی در یک جشنوارۀ ضدوطنی در ینگۀ دنیا نیست که بخش‌هایی از فیلمی‌ست که در همین دیار و با مجوز نهادهای اسم و رسم‌دار همین مملکت ساخته شده به گزارش «نسیم آنلاین»، محمدصادق علیزاده- الف. دو مامورِ زن، طنازِ طباطباییِ متهم به قتل را در میان گرفته‌اند و در […]

Read more