دکتر مونسان از پایگاههای سوخت رسانی، اداره کار ، صدور کارت کیشوندی وکارگاه کارآفرینی کیش بازدید کرد. به گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان به همراه جمعی از معاونان ومدیران سازمان منطقه آزاد کیش ، صبح چهارشنبه ۱۴ بهمن از پایگاههای سوخت رسانی، ادارات کار، صدور […]

Read more