اخاذی در محل ملاقات با زن جواندو برادر که با طعمه قراردادن زنی جوان تحت عنوان مأمور دست به اخاذی می‌زدند، بازداشت شدند. اخاذی در محل ملاقات با زن جوان دو برادر که با طعمه قراردادن زنی جوان تحت عنوان مأمور دست به اخاذی می‌زدند، بازداشت شدند.اخاذی در محل ملاقات با زن جوان خرید بک […]

Read more

پلیس آگاهی پایتخت از مردم خواست مردی را که با معرفی خود به عنوان مامور دولتی و به بهانه توهین به نظام اقدام به اخاذی و کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، شناسایی کنند. سپهر نیوز هنر

Read more