نقش اساسی هلال احمر در خدمت به مسافران نوروزیديركل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعيت هلال احمر، از كمپ های نوروزی «طرح ملی امداد و نجات» و «ايمنی و سلامت مسافران نوروزی» در استان گلستان بازديد كرد. نقش اساسی هلال احمر در خدمت به مسافران نوروزی ديركل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعيت هلال احمر، […]

Read more