شکر همچنان در احتکاررییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ضمن تاکید بر اینکه هر کیلوگرم شکر باید ۲۷۰۰ فروخته شود، گفت: به دلیل خودداری عمده‌فروشان از فروش شکر، قیمت این محصول در بازار مصرف به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسیده است. شکر همچنان در احتکار رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ضمن تاکید بر اینکه […]

Read more