دینا بلنکو، یکی از بهترین، محبوب ترین و با استعداد ترین های عکاسی اجسام بی جان که در سایت ۵۰۰px موفقیت فراوانی کسب کرده است، قسم می خورد که مهم ترین جنبه هر عکس اجسام بی جانی داستان آن است.وبسایت لنزک: دینا بلنکو، یکی از بهترین، محبوب ترین و با استعداد ترین های عکاسی اجسام […]

Read more