قاسمی: برای ایران سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکا مهم استسخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت: آنچه برای ایران و مردم آن مهم ، قابل اعتنا و ملاک در ارزیابی آنها خواهد بود، عملکرد و سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکاست. قاسمی: برای ایران سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکا مهم […]

Read more

کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شدعضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی از انتخاب مصطفی کواکبیان به عنوان رئیس این شورا خبر داد. کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شد عضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی از […]

Read more

اجرایی شدن غربالگری قبل از اهدای خون در کشورمعاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون گفت: غربالگری قبل از اهدای خون در اهدا کنندگان بار اولی می‌تواند در افزایش ضریب امنیت خون موثر باشد. اجرایی شدن غربالگری قبل از اهدای خون در کشور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون گفت: غربالگری قبل از اهدای […]

Read more