مرگ 118 تن بر اثر سلاح سرد در تهرانمدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال گذشته(1394 ) 118 مورد فوت بر اثر سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شد. مرگ 118 تن بر اثر سلاح سرد در تهران مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: […]

Read more