رهبر کره شمالی: از این پس می توانیم آمریکا را با موشک اتمی بزنیمخبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از رهبر این کشور نوشت: با وجود این موفقیت، کره شمالی می تواند به دشمنان و در ابتدای آن آمریکا، ضربه هسته ای بزند. رهبر کره شمالی: از این پس می توانیم آمریکا را با موشک […]

Read more