واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دربارۀ سوریهمعاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای همکاری سه جانبه با ایران و سوریه برای کمک رسانی به مناطق بحرانی در سوریه خبر داد. واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دربارۀ سوریه معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه از پیشنهاد اتحادیه اروپا […]

Read more

کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شدعضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی از انتخاب مصطفی کواکبیان به عنوان رئیس این شورا خبر داد. کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شد عضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی از […]

Read more