پرونده «شاه مازندران» که جنجالی‌ترین متهم خط خطی‌های تلگرامی است، وارد مرحله تازه‌ای شد. به گزارش خبر داغ و به نقل از روزنامه ایران: بازپرس دادسرای بابل با صدور عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرای جویبار ارجاع داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که دادستان بابل اصرار بر کیفرخواست محاربه با مجازات اعدام برای […]

Read more