پیام ابراز هم‌دردی لاریجانی به رییس پارلمان اروپارییس مجلس در پیامی به رییس پارلمان اروپایی گفت: مبارزه با تروریسم و افراط گرایی نیازمند عزم و اراده، اقدام مشترک و همه جانبه جهانی است. پیام ابراز هم‌دردی لاریجانی به رییس پارلمان اروپا رییس مجلس در پیامی به رییس پارلمان اروپایی گفت: مبارزه با تروریسم و افراط […]

Read more