یک میوه فروش قمی برای فروختن پرتقال های خود دست به ابتکار جالبی زد. منبع: خبرگزاری میزان نوشته عکس: ابتکار جالب یک میوه فروش اولین بار در خبرداغ پدیدار شد. مد روز صبحانه

Read more