قیمت آپارتمان‌های معاوضه‌ای در تهراندر شرایطی که بازار خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی از آخرین روزهای سال گذشته با افزایش نسبی حجم معاملات، نشانه‌های ورود به فاز پیش رونق را از خود نشان داده، در بخشی دیگری از بازار معاملات مسکن هم روند مشابهی حاکم است. قیمت آپارتمان‌های معاوضه‌ای در تهران در شرایطی که بازار […]

Read more