چرا یک شعر یا آهنگ مدام در ذهن‌تان تکرار می‌شود؟تیمی از محققان انجمن روانشناسی آمریکا با انجام یک پژوهش مقیاس بزرگ توانسته‌اند دلیل علمی تکرار بی‌اختیار یک شعر یا آهنگ در ذهن را کشف کنند. چرا یک شعر یا آهنگ مدام در ذهن‌تان تکرار می‌شود؟ تیمی از محققان انجمن روانشناسی آمریکا با انجام یک پژوهش […]

Read more