نام آمیتا باچان و جکی چان در اسناد پاناماآمیتا باچان ستاره سینمای هندوستان و جکی جان هنرپیشنه سرشناس فیلم‌های رزمی نیز در میان چهره‌های مشهور اسناد پاناما حضور دارند. نام آمیتا باچان و جکی چان در اسناد پاناما آمیتا باچان ستاره سینمای هندوستان و جکی جان هنرپیشنه سرشناس فیلم‌های رزمی نیز در میان چهره‌های مشهور […]

Read more