افزایش آمارهای مسافری و پروازی شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال جاریتعداد پرواز و مسافر شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه 1395 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است . افزایش آمارهای مسافری و پروازی شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال جاری تعداد پرواز و مسافر شرکت هواپیمایی کیش در […]

Read more